ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐ Է ՆԱԽԱՆՇՈՒՄ

   Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի «Լեռնային գործ և շրջական միջավայրի պահպանություն» ամբիոնում տեղի ունեցավ հայցորդ Լիլիթ Եղիազարյանի ատենախոսության նախնական քննարկումը (ղեկավար տ․գ․դ․, պրոֆեսոր Ա․ Հովհաննիսյան)։

   Հետազոտությունը վերաբերում էր բացահանքի արտադրական գործընթացների պարամետրերի լավարկման հետևյալ հարցերին.

   - հորատապայթեցման աշխատանքների ծավալների ապահովման նպատակով հո­րատ­ման հաստոցների աշխատանքային ռացիոնալ ռեժիմի կազմակերպման հիմնա­վո­րում,

   - բացահանքում հանքաքարի ընտրողական հանույթ ապահովող հանքաստիճանի հորա­տա­պայ­թեցման նոր տեխնոլոգիայի մշակում,

   - բացահանքում ավտոինքնաթափերով և ժապավենային փոխակրիչով հանքաքարի տեղափոխման համակցված եղանակի կիրառման նպատակահարմարու­թյան հիմնավորում։

   Ուրախալի է նկատել, որ ապագա գիտնականի հետազոտության արդյունքները կարող են օգտագործվել բացահանքով մշակման ենթակա կամ մշակվող մետաղական հան­քա­վայ­րերի արդյունաբերա­կան գնահատման աշխատանքներում և շահագործման նա­խագ­ծերում, որոնց կիրառումը կապահովի հանքային արտադրության արդյունավետու­թյան զգալի աճը։

Ֆոտոռեպորտաժ

«Հայաստանի հանքագործների և մետալուրգների միությունը» իրավաբանական անձանց միություն է: Ստեղծվել է հանքամետալուրգիայի համալիրի միության անդամների ձեռնարկատիրական գործունեությունը համակարգելու, ինչպես նաև ընդհանուր գույքային շահերը ներկայացնելու և պաշտպանելու նպատակով:

Հետադարձ կապ

Էլ.փոստ: info@miningmetal.am

Էլ.փոստ: hanqmet@mail.ru

Հեռ: +374 (91) 49-03-46

Հեռ: +374 (94) 49-03-46

Ֆաքս: +374 (10) 46-22-29

Հասցե: Հայաստան,Երևան,Արտաշիսյան 10