Ֆակուլտետի դժվարին ժամանակները

Ցավոք, նորակազմ լեռնային ֆակուլտետը ևս երկար կյանք չունեցավ։ Երկրաբանական մասնագիտության գծով կադրեր պատրաստելու գործում զուգահեռականությունը վերացնելու նպատակով ԽՍՀՄ  բարձրագույն կրթության նախարարության հրամանով 1956 թվականի սեպտեմբերին լեռնային ֆակուլտետի օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն և հետախուզություն  մասնագիտության II, III և IV կուրսերի ուսանողները տեղափոխվեցին Երևանի պետական համալսարանի երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետ։ Մեկ կիսամյակ անց նույն նախարարության մեկ այլ հրամանով այդ ուսանողները նորից վերադարձվեցին Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ` ուսումը շարունակել մեքենաշինության տեխնոլոգիա  և ջրամատակարարում ու կոյուղի մասնագիտությունների գծով։ Լեռնային ֆակուլտետի ուսանողական կազմը բավականին կրճատվեց, և այլևս անիմաստ էր լեռնային ֆակուլտետի առանձին գոյությունը։ 1956/57 ուսումնական տարում այն լուծարքի ենթարկվեց։ Ուսանողներին հնարավորություն տրվեց ուսումը շարունակելու իրենց ընտրած մասնագիտությամբ` հիդրոտեխնիկական ֆակուլտետի դեկանատի ղեկավարությամբ:

Հետպատերազմյան 10 -12 տարիների ընթացքում ինստիտուտի մասնագիտությունների կազմում տեղի ունեցան զգալի փոփոխություններ: Ելնելով դրանից, ինչպես նաև հաշվի առնելով հանրապետության ժողովրդական տնտեսության զարգացման պահանջները, ԽՍՀՄ բարձրագույն կրթության նախարարությունը 1957 թվականի մայիսին հաստատեց ինստիտուտի մասնագիտությունների նոր կառուցվածք, որի համաձայն բուհում գործում էր 4 ֆակուլտետ 14 մասնագիտություններով` շինարարական`  5 մասնագիտությամբ (արդյունաբերական ու քաղաքացիական շի­նարարություն, ճարտարապետություն, ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն, ջրամատակարարում և կոյուղի, ավտոմոբիլային ճանապարհներ), քիմիատեխնոլոգիական` 2 մասնագիտությամբ (սիլիկատների տեխնոլոգիա և կոնսերվացման տեխնոլոգիա), էլեկտրատեխնիկական` 4 մասնագիտությամբ (արդյունաբերական ձեռնարկությունների ու սարքավորումների էլեկտրիֆիկացիա, էլեկտրական կայաններ, ցանցեր ու սիստեմներ, էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ, ավտոմատ հեռուստամեխանիկական և էլեկտրաչափիչ գործիքներ ու սարքեր) և մեխանիկական ֆակուլտետ` մեկ մասնագիտությամբ (մեքենաշինության տեխնոլոգիա և մետաղահատ հաստոցներ ու գործիքներ):

Շուտով մտցվեցին երկու նոր մասնագիտություններ. հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ՝ շինարարական ֆակուլտետում, և մաթեմատիկական ու հաշվող-վճռող մեքենաներ ու սարքավորումներ` էլեկտրատեխնիկական ֆակուլտետում։

Հանրապետության տնտեսական մարմինների ոչ իրատեսական պլանավորման պատճառով ԽՍՀՄ բարձրագույն կրթության նախարարությունը 1957 թ. հուլիսի 19-ի հրամանով լուծարքի ենթարկեց ինստիտուտի ամենահին ֆակուլտետներից մեկը` հիդրոտեխնիկականը։ Նրա հիդրոտեխնիկական շինարարություն, ջրամատակարարում ու կոյուղի և ավտոմոբիլային ճանապարհներ մասնագիտությունների խմբերը հանձնվեցին շինարարական ֆակուլտետին, իսկ այնտեղ սովորող նախկին լեռնային ֆակուլտետի օգտակար հանածոների հանքատեղերի շահագործում  մասնագիտության ուսանողները՝  քիմիատեխնոլոլոգիական ֆակուլտետին:

«Հայաստանի հանքագործների և մետալուրգների միությունը» իրավաբանական անձանց միություն է: Ստեղծվել է հանքամետալուրգիայի համալիրի միության անդամների ձեռնարկատիրական գործունեությունը համակարգելու, ինչպես նաև ընդհանուր գույքային շահերը ներկայացնելու և պաշտպանելու նպատակով:

Հետադարձ կապ

Էլ.փոստ: info@miningmetal.am

Էլ.փոստ: hanqmet@mail.ru

Հեռ: +374 (91) 49-03-46

Հեռ: +374 (94) 49-03-46

Ֆաքս: +374 (10) 46-22-29

Հասցե: Հայաստան,Երևան,Արտաշիսյան 10