ԳՈՐԾԸ ՄՆԱՑ ՀԻՇԱՏԱԿՈՂ
Հանրապետության հանքամետալուրգիական ոլորտի հանրությունը ծանր կորուստ կրեց. կյանքից հեռացավ պրոֆեսոր, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր

ՅՈՒՐԻ ԱՆԴՐԵՅԻ ԱՂԱԲԱԼՅԱՆԸ

   Յու. Աղաբալյանը ծնվել է 1935 թվականին, 1958-ին ավարտել է Վրաստանի պոլիտեխնիկական ինստ­ի­տու­տի Լեռնային ֆակուլտետը և նույն տարում աշ­խա­տանքի ընդունվել «Հայգունմետգիտնախագիծ» ինստիտուտում:

   1961-1972 թթ. Յու. Աղաբալյանը աշխատել է Հայաստանի երկրաբանական վար­չության համակարգում: Նրա մասնակցությամբ ու ղեկավարությամբ կատարվել են ինժեներական ու գիտական մշակումներով հիմնավորված օգտակար հա­նա­ծո­նե­րի մի քանի տասնյակ հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական գնահա­տում­ներ: Թեկնածուական ատե­նա­խո­սու­թյու­նը հա­ջողությամբ պաշտպանել է 1971թ. Մոսկվայի երկրա­բա­նա­հե­տա­խուզական ինս­տիտուտում: Այս առթիվ ակադեմիկոս Մ. Ագոշկովը գրում է. «Երիտասարդը օգտակար հա­նա­ծո­նե­րի հանքավայրերի գնահատաման գծով թիվ մեկ մասնագետն է»: Հանքավայրերի մշակ­ման լեռնաերկրաբանական պայմանների և միներալային հումքի որակի պա­հանջ­ների նկատմամբ Յուրի Աղաբալյանի մոտեցումն առ այսօր հաջողությամբ կիրառվում է մե­տա­ղական հանքավայրերի գնահատման գոր­ծում: «Վնիիգեոլնեռուդ» ինս­տիտուտի հայաստանյան մաս­նա­ճյու­ղում աշխատելու 11 տարիների ընթացքում ղեկավարել է մի շարք գիտական ու գիտամեթոդական աշխատանքներ և կարողացել է դրսևորվել որպես բարձրակարգ մասնագետ՝ այդ ընթացքում իրականացնելով Լիտվայից մինչև Սախալին ընկած տարա­ծա­շր­ջանների բազմաթիվ հանքավայրերի տեխնի­կատնտե­սա­կան հիմնավորումների մշա­կումներ:

   Ճանաչված գիտնականը 1983-ից Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում ստանձնեց «Լեռնային գործ» ամբիոնի ղե­կա­վարությունը, նվիրվեց որակյալ ճարտարագետների ու գիտական աշխա­տող­ների պատրաստման գործին: Հետագա տարիներին, զբաղեցնելով պատասխանատու այլ պաշտոններ, նա շարունակեց դասախոսել հարազատ բուհում:

   1987-2000 թթ. Յուրի Աղաբալյանը համատեղության կարգով ղեկավարել է ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի մասնագիտական խումբը, որը զբաղվում էր հանրապետության հանքահումքային պաշարների արդյունավետ և համալիր օգտագործման խնդիրներով: Նա 1995-ից մինչ օրս լեռնային գիտությունների գծով Ռուսաստանի Դաշնության ԳԱ գիտական խորհրդի անդամ էր, Միներալային ռեսուրսների միջազգային ակադեմիայի հայկական կենտրոնի նախագահը:

   Հեղինակել է ավելի քան 100 գիտական աշխատանք (այդ թվում՝ 6 մենագրություն), իսկ 2015 թ. Գեր­մա­նիա­յ­ում հրատարակեց «Ընդերքի օպտիմալ յուրացման ընդհանուր տեսու­թյուն» ֆունդամենտալ աշ­խա­տու­թյունը:

   Լավագույն մարդու, ուսուցչի և գործընկերոջ հիշատակը միշտ վառ կմնա մեր սրտերում:

 

Հայաստանի հանքագործների և մետալուրգների միության խորհուրդ

 

Ֆոտոռեպորտաժ

«Հայաստանի հանքագործների և մետալուրգների միությունը» իրավաբանական անձանց միություն է: Ստեղծվել է հանքամետալուրգիայի համալիրի միության անդամների ձեռնարկատիրական գործունեությունը համակարգելու, ինչպես նաև ընդհանուր գույքային շահերը ներկայացնելու և պաշտպանելու նպատակով:

Հետադարձ կապ

Էլ.փոստ: info@miningmetal.am

Էլ.փոստ: hanqmet@mail.ru

Հեռ: +374 (91) 49-03-46

Հեռ: +374 (94) 49-03-46

Ֆաքս: +374 (10) 46-22-29

Հասցե: Հայաստան,Երևան,Արտաշիսյան 10