Պահանջ, որ առաջադրել էր կյանքը

Անցան տարիներ։ Հանրապետության ժողովրդական տնտեսության մեջ­ տեղի ունեցավ վիթխարի առաջընթաց։ Աննախընթաց զարգացում ապրեց նաև լեռնային արդյունաբերությունը, և դարձյալ անհետաձգելի պահանջ դարձավ  հան­քային հարստությունները շահագործող ինժեներների պատրաստումը։

Հայաստանի կոմկուսի կենտկոմի բյուրոն, հաշվի առնելով հանրապե­տության լեռնահանքային արդյունաբերության զարգացման մակարդակը և համապատասխան ինժեներական մասնագիտական կադրերի պահանջը, 1948 թ. հունվարի 14-ին որոշեց 1948/49 ուսումնական տարում Երևանի պո­լիտեխնիկական ինստիտուտում վերակազմակերպել լեռնային ֆակուլտետ։ Կառավարությանը հանձնարարվեց լուծել ֆակուլտետի մասնաշենքի հարցը։

Թվում էր` ամեն ինչ ընթանում է հարթ հունով, սակայն, ելնելով ինչ-ինչ հանգամանքներից, ԽՍՀՄ բարձրագույն կրթության նախարարությունը խնդիրը «յուրովի» լուծեց միայն 1949-1950 ուսումնական տարում` հետևյալ մասնագիտություններով. օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն և հետախուզություն`  25, և օգտակար հանածոների հանքավայրերի շահագործում՝ 25 ուսանողով, իսկ ահա առանձին լեռնային ֆակուլտետ այդպես էլ չստեղծվեց: Նորաբաց մասնագիտություններով ուսանողների պատրաստման գործի ղեկավարումը հանձնարարվեց հիդրոտեխնիկական ֆակուլտետին:

Հետագայում լեռնային մասնագիտությունների ուսանողության աճը, ինչպես նաև մասնագիտական առարկաների ապահովումը դասախոսներով անհետաձգելի պահանջ դարձրին, այնուամենայնիվ, ստեղծել առանձին դեկանատ և մասնագիտական ամբիոններ։ Դա իրականացավ 1953 թվականի սկզբին։

Նորակազմ լեռնային ֆակուլտետի անդրանիկ դեկան նշանակվեց դոցենտ Ավետիք Տեր Իսրայելյանը (1953թ., մարտ): Նույն ժամանակ ֆակուլտետում կազմակերպվեց երկու ամբիոն. «Երկրաբանություն» ամբիոնի վարիչ նշանակվեց Աշոտ Ասլանյանը (1953 թ. փետրվարի 1), իսկ «Լեռնային գործ» ամբիոնի վարիչ՝ Ալեքսանդր Ներսիսյանը (1953 թ. հոկտեմբերի 27):

«Հայաստանի հանքագործների և մետալուրգների միությունը» իրավաբանական անձանց միություն է: Ստեղծվել է հանքամետալուրգիայի համալիրի միության անդամների ձեռնարկատիրական գործունեությունը համակարգելու, ինչպես նաև ընդհանուր գույքային շահերը ներկայացնելու և պաշտպանելու նպատակով:

Հետադարձ կապ

Էլ.փոստ: info@miningmetal.am

Էլ.փոստ: hanqmet@mail.ru

Հեռ: +374 (91) 49-03-46

Հեռ: +374 (94) 49-03-46

Ֆաքս: +374 (10) 46-22-29

Հասցե: Հայաստան,Երևան,Արտաշիսյան 10